Nhà nhỏ xinh trong hẻm ở Sài Gòn | homify
Cty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội thất H.D.N.K

Nhà nhỏ xinh trong hẻm ở Sài Gòn

Total dimensions
10 × 10.3 × 4 m / 150 m² (Length, Height, Width / Area)
  • Cty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội thất H.D.N.K

  • Cty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội thất H.D.N.K

  • Cty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội thất H.D.N.K

  • Cty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội thất H.D.N.K

  • Cty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội thất H.D.N.K

  • Cty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội thất H.D.N.K

  • Cty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Trúc & Nội thất H.D.N.K

Admin-Area